کنفرانس علمی یکروزه سکته مغزی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

کنفرانس علمی یکروزه سکته مغزی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ برگزار گردید.

http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&pageid=571&gid=22470

آخرین مقالات مرتبط

ثبت قرار ملاقات

علاوه بر تلفن، می توانید به صورت ذیل وقت درمان رزرو کنید.

ایجاد قرار ملاقات
2018-09-29T15:05:41+03:30